04 พฤศจิกายน, 2553

28 กรกฎาคม, 2553

AIS apn setup Android

Name: [any_name]
APN: internet
Username: ais
Password: ais
MMSC: http://mms.mobilelife.co.th
MMS proxy: 203.170.229.34
MMS port: 8080
MCC: 520
MNC: 01
APN type: defaul

29 มิถุนายน, 2553

apt-ftparchive


apt-ftparchive generate file.conf
apt-ftparchive -c apt-custom-release.conf release /path/to/myrepository/dists/custom > /path/to/myrepository/dists/custom/Release

gpg -bao Release.gpg Release

Clearsigned documents

gpg --clearsign doc

You need a passphrase to unlock the secret key for
user: "Alice (Judge) "
1024-bit DSA key, ID BB7576AC, created 1999-06-04

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1

[...]
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v0.9.7 (GNU/Linux)
Comment: For info see http://www.gnupg.org

iEYEARECAAYFAjdYCQoACgkQJ9S6ULt1dqz6IwCfQ7wP6i/i8HhbcOSKF4ELyQB1
oCoAoOuqpRqEzr4kOkQqHRLE/b8/Rw2k
=y6kj
-----END PGP SIGNATURE----


credit: http://www.gnupg.org/gph/en/manual/x135.html

05 เมษายน, 2553

สิ่งที่เปลี่ยนไปใน Lucid

ตอนที่เขียนนี้มัน Beta 1 นะ
 • ที่แน่ๆคือ ไม่มี GIMP เสียแล้ว
 • ไม่มี mkpasswd (ที่จะต้องได้ใช้)
 • samba ใน /etc/init.d/ ไม่มี upstart ยึดครองไปแล้วเป็น smbd
 • ปุ่มทั้งสามบนหน้าต่าง ย้ายมาอยู่ทางซ้ายแบบ Mac ที่คนทั้งโลกบ่นกัน(จะบ่นไปทำไม มันเปลี่ยนได้ หรือไม่พอใจก็ไม่ต้องใช้ แฮ่...)
 • ไม่มี vim ตัวเต็มเหมือนเดิม (มันเปลี่ยนตรงไหนฟะ)
 • มีโปรแกรม gwibber ซึ่งสัมผัสแรกที่ใช้คือ ช้าอย่างเต่า
 • plymouth มาแทน usplash + xsplash
 • keyboard indication มาโผล่ที่ notification area เรียบร้อยแล้ว
 • มีโปรแกรมตัดต่อวิดีโอชื่อ pitivi
 • ใน rhythmbox มี music store ของ ubuntu
 • nautilus มี extra pane (ต้อง upgrade ก่อนนะถ้าลง Beta1) มันมากะ gnome 2.30 น่ะ
 • ubiquity-slideshow ตัวใหม่

26 มีนาคม, 2553

Local deb repository

cp /path/to/*.deb ~/repo/debs

cd ~/repo/debs

sudo dpkg-scanpackages . /dev/null | gzip -9c > Packages.gz


Usage:
{editor} /etc/apt/sources.list

deb file:/home/username/repo/debs/ /

13 มกราคม, 2553

แปลง Subnet ให้เป็น CIDR โดยใช้ Python

แปลงจากเลขสองหลัก เช่น 24 ให้เป็น x.x.x.x
(ว่างๆจะมาเขียนอธิบายนะ)

import socket
import struct


def calcSubnet(mask):

bits = 0xffffff ^ ( 1 <<>I', bits))
return socket.inet_ntoa(struct.pack('>I', bits))

thanks! http://happypython.blogspot.com/2008/09/converting-subnet-to-cidr-in-python.html