23 ธันวาคม, 2557

List listening UNIX socket in Linux system.

คำสั่งต่อไปนี้ ใช้ในการ list ดูว่ามี Unix socket ไฟล์ไหนที่กำลัง Listening อยู่บ้าง

$ netstat --listen --unix

REF:
http://serverfault.com/questions/124517/whats-the-difference-between-unix-socket-and-tcp-ip-socket 

22 ธันวาคม, 2557

Resolving Stale NFS

ถ้าเจอเหตการณ์ Stale file blah blah blah อะไรสักอย่างนี่แหละใน NFS บน Linux ให้ใช้คำสั่งนี้ก่อนเลย
# exportfs -f
ได้ผลรึเปล่า ค่อยว่ากัน! 

REF:
http://blogs.opusvl.com/technical/resolving-stale-nfs-file-handle-issues-on-linux