28 กรกฎาคม, 2553

AIS apn setup Android

Name: [any_name]
APN: internet
Username: ais
Password: ais
MMSC: http://mms.mobilelife.co.th
MMS proxy: 203.170.229.34
MMS port: 8080
MCC: 520
MNC: 01
APN type: defaul
แสดงความคิดเห็น