28 ตุลาคม, 2552

นับบรรทัด

นอกจากจะใช้
wc -l
แล้ว

ยังสามารถใช้
grep -c ... (จุดสามจุดติดกันจริงๆนะเออ)
ได้อีกด้วย


เพิ่งรู้นี่แหละ

27 ตุลาคม, 2552

ดึง dependencies ที่แพกเกจต้องใช้ในการ build

นั่งถึก ดึงดีเพนทีละตัวอย่างกับคนบ้ามานาน มาเจอคำสั่งนี้เข้าไป
$ apt-get build-dep ชื่อแพกเกจที่ต้องการ
จบ

08 ตุลาคม, 2552

Import and Export GnuPG key

Listing the key.

$ gpg --list-keys
/home/user/.gnupg/pubring.gpg
--------------------------------
pub 1024D/ABCDFE01 2008-04-13
uid firstname lastname (description)
sub 2048g/DEFABC01 2008-04-13


Export key

$ gpg --output mygpgkey_pub.gpg --armor --export ABCDFE01
$ gpg --output mygpgkey_sec.gpg --armor --export-secret-key ABCDFE01


Import key

$ gpg --import mygpgkey_pub.gpg
$ gpg --allow-secret-key-import --import mygpgkey_sec.gpg

07 ตุลาคม, 2552

แก้ปัญหาตัวอักษรเพี้ยน อันเนื่องมาจาก ปัญหาของ รหัสอักขระในลินุกซ์

พอดีจะดูซีรี่ส์เกาหลีแล้วดันมีไฟล์สับไตเติ้ลที่ไม่สามารถแสดงผลภาษาไทยในลินุกส์ได้ ก็ต้องแปลงไฟล์นั้นแซะ

มีคำสั่งในการแปลงรหัสอักขระ นั่นคือ

iconv --from-code=windows-874 --to-code=UTF-8 test.txt > test-utf.txt

ง่ายโพด

ที่มา: http://mediakey.dk/~cc/howto-convert-text-file-from-utf-8-to-iso-8859-1-encoding/