17 สิงหาคม, 2560

Override default Django forms attribute

งานที่ใช้อยู่ปัจจุบัน คือ สร้าง Form สำหรับ Register โดยใช้ ModelForm ที่ inherit มาจาก class อื่น 

ปัญหาคือ เมื่อ render html form ออกมา พวกค่าต่างๆ เช่น help_text จะใช้จาก default ที่ตั้งมาจาก class แม่ และแท็ค input จะไม่มี class กำหนดมา ซึ่งอยากใช้ form-control ของ bootstrap 

ลองไปค้นๆ ดู ก็เจอคนทำ เลยเอามาบล็อกเก็บไว้เสียหน่อย
class UserRegistrationForm(RegistrationFormUniqueEmail):
    def __init__(self, *args, **kwargs):
        super(UserRegistrationForm, self).__init__(*args, **kwargs)
        self.fields['password1'].help_text = "My new help_text"
        self.field['username'].widget.attrs.update({'class': 'form-control'})


08 เมษายน, 2560

แก้ไขปัญหา เสียงไม่ออกไปที่ลำโพง bluetooth บน Debian

ปัญหาคือ สามารถ pair กับลำโพงได้ แต่ไม่มี device, audio profile ใหม่ขึ้นมาในระบบให้เลือก

search ไปมาก็เจอวิธีแก้ใน wiki ของ Debian เอง วิธีการมีดังนี้

  • ติดตั้ง package เหล่านี้
    • apt-get install pulseaudio pulseaudio-module-bluetooth pavucontrol bluez-firmware
  • จากนั้น restart service bluetooth และ pulseaudio
    • service bluetooth restart
    • killall pulseaudio
  • ใช้โปรแกรมจัดการ bluetooth ตัวไหนก็ได้ pair กับอุปกรณ์ตามปกติ
  • เปิดตัวจัดการเสียงของ pulseaudio โดยใช้โปรแกรมเช่น pavucontrol ก็จะเห็น device ของลำโพงปรากฏขึ้นมาแล้ว

REF: