15 กุมภาพันธ์, 2552

Debian GNU/Linux 5.0 ออกแล้ว


ตารางเปรียบเทียบ ระหว่าง เวอร์ชัน 4.0 และ 5.0

PackageVersion in 4.0 (etch)Version in 5.0 (lenny)
Apache2.2.32.2.9
BIND DNS Server9.3.49.5.0
Cherokee web server0.5.50.7.2
Courier MTA0.53.30.60.0
Dia0.95.00.96.1
Ekiga VoIP Client2.0.32.0.12
Exim default email server4.634.69
GNU Compiler Collection as default compiler4.1.14.3.2
GIMP2.2.132.4.7
the GNU C library2.3.62.7
lighttpd1.4.131.4.19
maradns1.2.12.041.3.07.09
MySQL5.0.325.0.51a
OpenLDAP2.3.302.4.11
OpenSSH4.35.1p1
PHP5.2.05.2.6
Postfix MTA2.3.82.5.5
PostgreSQL8.1.158.3.5
Python2.4.42.5.2
Tomcat5.5.205.5.26


ที่มา http://www.debian.org/releases/lenny/i386/release-notes/ch-whats-new.en.html

http://www.debianclub.org/node/416

09 กุมภาพันธ์, 2552

หัดเขียน Perl

ไม่รู้ว่าทำไมถึงอยากลองดู อาจจะได้ใช้(มั้ง)
จริงๆแล้ว แม้แต่ shell script ก็เขียนไม่เป็น แต่ไหงอยากมาเขียน Perl ซะได้
พอดีในห้องสมุดมันมีหนังสืออยู่น่ะ Learning Perl 4th edition (ตอนนี้มันมี edition 5 ออกมาละ) ก็เลยสอยมาอ่านๆดู อ่านไปได้ประมาณบทกว่าๆละ ก็พอจะเข้าใจพื้นฐานคร่าวๆของภาษานี้บ้าง

HelloWorld ของ Perl (การประกาศส่วนหัว จะคล้ายๆ shell script)
hello.pl (จริงๆไม่ต้องใส่นามสกุลก็ได้นะ ใส่ไว้ให้เข้าใจว่าเป็นไฟล์ perl script เท่านั้นแหละ)
#!/usr/bin/perl
print "Hello World\n";

พอเสร็จแล้วเอาไป chmod ให้มัน execute ได้ เวลารันอาจจะ

$ ./hello.pl
หรือ
$ perl hello.pl


ตั้งแต่อ่านมาได้เท่านี้แหละ เอาไว้คราวหน้าละกัน