13 มกราคม, 2553

แปลง Subnet ให้เป็น CIDR โดยใช้ Python

แปลงจากเลขสองหลัก เช่น 24 ให้เป็น x.x.x.x
(ว่างๆจะมาเขียนอธิบายนะ)

import socket
import struct


def calcSubnet(mask):

bits = 0xffffff ^ ( 1 <<>I', bits))
return socket.inet_ntoa(struct.pack('>I', bits))

thanks! http://happypython.blogspot.com/2008/09/converting-subnet-to-cidr-in-python.html
แสดงความคิดเห็น