01 สิงหาคม, 2555

Config proftpd with jail on Debian

install proftpd

# aptitude install proftpd

stop ftp service

# /etc/init.d/proftpd stop

config

edit the config file at /etc/proftpd/proftpd.conf
uncomment the line
DefaultRoot ~

start ftp service

# /etc/init.d/proftpd start

23 กุมภาพันธ์, 2555

เปิดไฟล์ข้อความ(หรือ source code) แล้วไปบรรทัดที่ต้องการอย่างรวดเร็ว ด้วย vi(m)

ถ้าใครโ้ค้ดแล้วคอมไฟล์ เวลาจะไปที่บรรทัดที่มัน error ก็ต้องเปิดแล้วเลื่อนบรรทัดใช่ไหม
ถ้าใช้ vi(m) สามารถกระโดดไปที่บรรทัดนั้นได้ตั้งแต่เปิดไฟล์นั้นเลย นั่นคือใช้คำสั่ง

$ vim +33 source-code.c       # ก็จะไปบรรทัดที่ 33