28 ตุลาคม, 2552

นับบรรทัด

นอกจากจะใช้
wc -l
แล้ว

ยังสามารถใช้
grep -c ... (จุดสามจุดติดกันจริงๆนะเออ)
ได้อีกด้วย


เพิ่งรู้นี่แหละ
แสดงความคิดเห็น