27 ตุลาคม, 2552

ดึง dependencies ที่แพกเกจต้องใช้ในการ build

นั่งถึก ดึงดีเพนทีละตัวอย่างกับคนบ้ามานาน มาเจอคำสั่งนี้เข้าไป
$ apt-get build-dep ชื่อแพกเกจที่ต้องการ
จบ
แสดงความคิดเห็น