08 เมษายน, 2560

แก้ไขปัญหา เสียงไม่ออกไปที่ลำโพง bluetooth บน Debian

ปัญหาคือ สามารถ pair กับลำโพงได้ แต่ไม่มี device, audio profile ใหม่ขึ้นมาในระบบให้เลือก

search ไปมาก็เจอวิธีแก้ใน wiki ของ Debian เอง วิธีการมีดังนี้

  • ติดตั้ง package เหล่านี้
    • apt-get install pulseaudio pulseaudio-module-bluetooth pavucontrol bluez-firmware
  • จากนั้น restart service bluetooth และ pulseaudio
    • service bluetooth restart
    • killall pulseaudio
  • ใช้โปรแกรมจัดการ bluetooth ตัวไหนก็ได้ pair กับอุปกรณ์ตามปกติ
  • เปิดตัวจัดการเสียงของ pulseaudio โดยใช้โปรแกรมเช่น pavucontrol ก็จะเห็น device ของลำโพงปรากฏขึ้นมาแล้ว

REF:
แสดงความคิดเห็น