05 ตุลาคม, 2559

Supervisord : Adding new program

ต้องการเพิ่ม program เข้าไปใน supervisord และ start เพื่อเริ่มใช้งาน สามารถทำได้ดังนี้


  1. เพิ่ิมไฟล์ .conf เข้าไปที่ /etc/supervisor/conf.d/
  2. ใช้คำสั่ง sudo supervisorclt reread
    • ตรงนี้จะบอกว่า มีโปรแกรมใหม่ขึ้นมาให้ใช้ (แต่จะยังเพิ่มเข้าไปจริงๆ)
  3. ใช้คำสั่ง sudo supervisorclt update
    • หลังจากคำสั่งนี้ supervisord จะ add เข้าไป และเริ่มใช้งาน program ใหม่ทันที เช็คโดยใช้ sudo supervisorctl status
REF:
แสดงความคิดเห็น