22 ธันวาคม, 2557

Resolving Stale NFS

ถ้าเจอเหตการณ์ Stale file blah blah blah อะไรสักอย่างนี่แหละใน NFS บน Linux ให้ใช้คำสั่งนี้ก่อนเลย
# exportfs -f
ได้ผลรึเปล่า ค่อยว่ากัน! 

REF:
http://blogs.opusvl.com/technical/resolving-stale-nfs-file-handle-issues-on-linux
แสดงความคิดเห็น