23 ธันวาคม, 2557

List listening UNIX socket in Linux system.

คำสั่งต่อไปนี้ ใช้ในการ list ดูว่ามี Unix socket ไฟล์ไหนที่กำลัง Listening อยู่บ้าง

$ netstat --listen --unix

REF:
http://serverfault.com/questions/124517/whats-the-difference-between-unix-socket-and-tcp-ip-socket 
แสดงความคิดเห็น