06 กุมภาพันธ์, 2557

การคอนฟิค apt ไม่ให้ติดตั้งแพคเกจที่ apt recommend (รวมถึง suggest)

ปกติเวลาจะ apt-get install แพคเกจที่ต้องการ ใน Ubuntu มันจะติดตั้งแพคเกจส่วนที่เพิ่มเข้ามาคือ แพคเกจที่เป็น dependency (ถ้ามี) และ แพคเกจที่ recommend ซึ่ง recommend เนี่ย ไม่ต้องติดตั้ง เพิ่มเข้าไปก็ได้แต่ apt ใน Ubuntu มันทำให้(เปลือง space) 

การคอนฟิคไม่ให้ apt มันติดตั้ง recommend แพคเกจมาด้วย ทำได้ดังนี้

แก้ไขไฟล์คอนฟิค (ถ้าไม่มีก็สร้างใหม่เลย)  


/etc/apt/apt.conf

เพิ่มบรรทัดต่อไปนี้ลงไป


APT::Install-Recommends "0";
APT::Install-Suggests "0";
เป็นการบอกว่า ไม่ต้องติดตั้งทั้ง Recommend และ Suggest แพคเกจ
แสดงความคิดเห็น