22 ตุลาคม, 2556

ว่าด้วยเรื่อง OpenVZ (ตอนที่ ๑)


OpenVZ นั้น เป็นซอฟต์แวร์สำหรับทำ Operating system-level Virtualization บน Linux

Virtualization ประเภทนี้นอกจาก OpenVZ ก็จะมี FreeBSD Jail, Solaris Zones/Containers, Linux-VServer หรือที่ดังๆ เลยตอนนี้ก็ LXC (LinuX Containers) เป็นต้น Virtualization ประเภทนี้จะใช้ Kernel ตัวเดียวกันกับที่ Host รันอยู่ หรืออีกนัยนึงคือ ไม่สามารถสร้าง vm ที่ใช้ OS อื่นนอกเหนือจากที่ Kernel ของเครื่อง Host รองรับ (งงหนักกว่าเดิมไหมเนี่ย - -a )

เวลาพูดถึง OpenVZ มักจะต้องพูดถึงอีกคำนึงคือ Virtual Environment (VE) และพ่วงมาด้วยคำต่างๆ ที่พูดถึงสิ่งเดียวกัน เช่น VPS, container, partition
VE นั้นจะมีสภาพแวดล้อมเป็นของตัวเอง กล่าวคือ มี process init, filesystem, user (รวมถึง root), มี NIC และ IP address, routing tables, firewall rules(netfilter/iptables) เป็นของตัวเอง แต่โดยพ้ืนฐานก็จะไม่พ้นตัว Kernel ของ Host

Kernel ของ OpenVZ จะเป็น Kernel ที่ปรับแต่งมาสำหรับงาน Virtualization โดยมีฟังก์ชันต่างๆ เช่น

  • การทำ Virtualization และ isolation คือสามารถมีได้หลาย vm โดยใช้ kernel เพียงตัวเดียว
  • มีการจัดการทรัพยากรณ์ เช่น การจำกัด CPU, RAM, และพื้นที่ฮาร์ดดิสก์
  • การทำ Checkpoint จะเป็นการ แช่แข็ง(Freeze) สถานะของโปรเซส เพื่อบันทึกสถานะของดิสก์ไฟล์ในขณะนั้น
ครั้งหน้า(ไม่รู้เมื่อไหร่) จะมาเล่าต่อละกัน ไม่ได้เขียนนาน เริ่มเขียนไม่ถูกแระ <(")
แสดงความคิดเห็น