06 พฤศจิกายน, 2552

ใช้ lighttpd + php5 ใน Ubuntu

ติดตั้งแพกเกจ
# apt-get install lighttpd php5-cgi

แก้ไขไฟล์ php.ini (ในที่นี้มันอยู่ใน /etc/php5/cgi/php.ini)
โดยเพิ่ม
cgi.fix_pathinfo = 1

และไฟล์ lighttpd.conf (/etc/lighttpd/lighttpd.conf)
เพิ่ม
server.modules = (
......................,
"mod_fastcgi",
......................,
)

และ
fastcgi.server = ( ".php" => ((
"bin-path" => "/usr/bin/php5-cgi, # พาธที่ชี้ไปยัง php-cgi
"socket" => "/tmp/php.socket"
)))

จบ!
แสดงความคิดเห็น