21 มกราคม, 2552

Lab Computer Network.

เทอมนี้ได้มีโอกาสช่วยงานอาจารย์ซึ่งก็คุมแล็บ วิชา Computer Network ซึ่งเทอมนี้มี รุ่นพี่ เป็น T.A. อยู่แล้ว แล็บจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ ส่วนของการคอนฟิกใน windows server (ซึ่งเทอมนี้คือ windows server 2003) กับ ส่วนของการคอนฟิกใน Linux (ซึ่งจะใช้ SUTinsServer)ปีนี้จะต่างจากปีอื่นๆ ซึ่งแต่ก่อน จะให้นักศึกษาลง Windows Server 2003 ลงไปในเครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องแล็บเลย แต่มาปีนี้ ได้ปรับเปลี่ยน โดยให้นักศึกษา(ซึ่งก็คือรุ่นน้องของผม)ทำการลง Windows Server 2003 ลงในโปรแกรม VirtualBox ที่อยู่บน Linux แทน ตอนนี้ก็ผ่านมาได้ 3 แล็บแล้ว ก็ได้มองเห็นปัญหาหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นในห้องแล็บ ส่วนใหญ่เกิดมาจากการที่นักศึกษา ไม่คุ้นเคยกับการใช้ระบบที่เป็น Linux ทำให้เกิดความไม่เข้าใจในทั้งเรื่องระบบไฟล์,สิทธิ์ต่างๆ,คำสั่งพื้นฐานของ Linux ซึ่งทำให้กินเวลามาก ทั้งในการติดตั้ง Linux ทั้งการติดตั้งโปรแกรมต่างๆที่จำเป็น กว่าจะได้ทำกันจริงๆก็ปาเข้าไปแล็บที่ 3 แล้ว(ซึ่งก็คือวันนี้) ครั้งต่อๆไป จะเป็นการคอนฟิก server ใน Linux ทั้งหมด
แสดงความคิดเห็น